IŠČETE ZANESLJIV RAČUNOVODSKI SERVIS?

Zagotavljamo celovite, kakovostne in konkurenčne računovodske in finančne storitve za podjetja, samostojne podjetnike, zavode, zadruge, društva in druge organizacije. Zagotavljamo tudi obračun plač kot samostojno storitev.

POTREBUJETE PODPORO PRI DAVČNIH ZADEVAH?

Nudimo storitve davčnega svetovanja pri vseh vrstah poslovnih transakcij ter osebne obdavčitve, poleg tega pa zagotavljamo tudi podporo pri davčnih postopkih in zastopanje v njih. Pomagamo vam najti prave davčne rešitve za vaše poslovne projekte.

IŠČETE FINANČNE VIRE ZA VAŠ PROJEKT?

Za vaš investicijski projekt svetujemo glede primernih načinov financiranja, poiščemo morebitne ustrezne razpise, pripravimo investicijski elaborat in drugo potrebno dokumentacijo ter koordiniramo sodelovanje s finančnimi partnerji.

ŽELITE FINANČNO PRESTRUKTURIRATI VAŠE PODJETJE?

Analiziramo vaše finančno stanje, pripravimo načrt finančnega prestrukturiranja, sodelujemo pri usklajevanjih z vašimi finančnimi partnerji ter podpiramo izvedbo vseh načrtovanih aktivnosti prestrukturiranja.

ŽELITE IZBOLJŠATI KONTROLING V VAŠEM PODJETJU?

Pomagamo vam pri zasnovi in uvedbi sistema kontrolinga, ki vam bo pomagal učinkovito voditi vaše podjetje. Kot zunanji člani vašega tima lahko redno sodelujemo pri vaših vodstvenih srečanjih in pomagamo pri analizi in spremljanju ekonomike poslovanja.

ŽELITE PRODATI ALI KUPITI PODJETJE?

Svetujemo pri odločitvah o prodajah in nakupih podjetij, podjetje pomagamo pripraviti na prodajo, vodimo celoten postopek, koordiniramo pripravo cenitev, sodelujemo pri pogajanjih in podpiramo poprodajne integracijske aktivnosti.

NAČRTUJETE ZDRUŽITEV ALI RAZDRUŽITEV PODJETJA?

Svetujemo in celovito koordiniramo izvedbo vseh oblik statusnih preoblikovanj: spojitev, pripojitev, razdelitev, oddelitev, izčlenitev, preoblikovanje iz d.d. v d.o.o., preoblikovanje iz s.p. v d.o.o. ter vse druge oblike preoblikovanj.

ŽELITE OPTIMIZIRATI POSLOVANJE PODJETJA?

Skupaj z vami pripravimo načrt poslovnega prestrukturiranja vašega podjetja. Pomagamo vam analizirati, prenoviti in optimizirati poslovne procese ter svetujemo pri izboru in uvajanju sodobnih informacijskih rešitev za podporo poslovnim procesom.

KOT TUJE PODJETJE ALI PODJETNIK PRIHAJATE V SLOVENIJO?

Zagotavljamo celovito podporo podjetjem in posameznikom iz tujine, ki želijo v Sloveniji opravljati poslovno dejavnost, na računovodskem, finančnem, davčnem in delovno-pravnem področju.

IMATE KAK DRUGAČEN POSLOVNI IZZIV?

Zagotavljamo širok nabor storitev na poslovnem, finančnem, računovodskem, davčnem in pravnem področju, poleg tega pa sodelujemo s številnimi zunanjimi strokovnjaki, tako da vam lahko pomagamo najti rešitev za vsak poslovni izziv.

O NAS

Naše poslanstvo je našim partnerjem v Sloveniji in drugih državah Zahodnega Balkana zagotavljati celovite, kakovostne in konkurenčne storitve na štirih področjih:

Svoje poslanstvo uresničujemo z ekipo strokovnjakov, ki jih povezujejo naslednje temeljne vrednote: biti odgovoren, biti učinkovit, biti zaupanja vreden, delovati v timskem duhu in biti odličen.


Družba Advico, poslovno svetovanje, d.o.o., ki je krovna družba Skupine Advico, je bila ustanovljena leta 2012. V letu 2014 smo ustanovili družbo Advico-FRK, d.o.o., ki je osredotočena v zagotavljanje računovodskih in finančnih storitev.


V letu 2018 smo se strateško povezali z računovodskim servisom Anteia, d.o.o., katerega dejavnost smo v začetku leta 2021 prenesli na Advico-FRK, d.o.o., tako v okviru ene družbe zagotavljamo celovite računovodske in finančne storitve vsem strankam v Sloveniji.

 
V letu 2020 smo ustanovili naše prvo hčerinsko podjetje v tujini Advico-S, d.o.o., Beograd, preko katerega zagotavljamo storitve partnerjem v Republiki Srbiji.

 
Imamo razvejano mrežo partnerskih podjetij v Sloveniji in v regiji, s katerimi po potrebi dopolnjujemo naše dejavnosti in tako svojim strankam nudimo celovit servis za vse njihove poslovne potrebe.

 • 2012

  Ustanovitev Advico d.o.o.

 • 2014

  Ustanovitev Advico-FRK d.o.o.

 • 2018

  Povezava z družbo Anteia d.o.o.

 • 2020

  Ustanovitev družbe Advico-S d.o.o. v Beogradu

 • 2021

  Združitev dejavnosti Advico-FRK d.o.o. in Anteia d.o.o.

NAŠE STORITVE

 • Celovito vodenje knjigovodstva za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zavode in društva
 • Dnevno knjigovodstvo, analitično evidentiranje prihodkov in odhodkov
 • Vodenje registra osnovnih sredstev in obračun amortizacije osnovnih sredstev
 • Vodenje knjigovodstva zalog
 • Priprava računovodskih izkazov in vseh zakonsko predpisanih poročil, vključujoč statistična poročila
 • Priprava poročil in konsolidacijskih paketov za poročanje matičnim družbam v skupinah podjetij
 • Celovito vodenje finančne funkcije
 • Izvajanje in nadzor plačilnega prometa
 • Spremljanje terjatev in obveznosti
 • Vodenje davčnih evidenc in davčno poročanje
 • Sodelovanje pri reviziji računovodskih izkazov
 • Druge storitve glede na potrebe strank
 • Svetovanje in priprava programov finančnega prestrukturiranja
 • Svetovanje na področju poslovnih financ ter podpora pri iskanju finančnih virov
 • Davčno svetovanje in zastopanje v davčnih postopkih
 • Svetovanje na področju kontrolinga in ekonomike ter podpora poslovodstvu pri spremljanju, nadziranju in načrtovanju poslovanja
 • Svetovanje na področju računovodstva, notranje in zunanje revizije
 • Celovito vodenje postopkov nakupov in prodaj podjetij in drugega premoženja ter iskanje investitorjev
 • Izvajanje finančnih, davčnih in pravnih skrbnih pregledov
 • Priprava poslovnikov, pravilnikov, predpisov in drugih internih aktov na finančnem, računovodskem, davčnem in drugih poslovnih področjih
 • Druge storitve glede na potrebe strank
 • Svetovanje pri poslovnem prestrukturiranju, optimizaciji in prenovi poslovnih procesov
 • Zasnova in vzpostavitev ter optimizacija sistema kontrolinga in sistema upravljanja s tveganji
 • Poslovni skrbni pregledi in neodvisni pregledi poslovanja (IBR)
 • Priprava letnih poročil, gospodarskih načrtov in drugih poročil
 • Priprava investicijskih in drugih poslovnih elaboratov za sodelovanje na različnih razpisih
 • Svetovanje pri izboru poslovnih informacijskih rešitev (ERP) in podpora pri njihovi implementaciji
 • Priprava poročil in druge dokumentacije o ekonomskih odnosih med povezanimi osebami
 • Koordinacija izvedbe statusnih preoblikovanj podjetij (pripojitve, spojitve, oddelitve, likvidacije idr.)
 • Druge storitve glede na potrebe strank
 • Celovito vodenje kadrovskih evidenc
 • Obračun plač in priprava vseh poročil v skladu z zakonskimi predpisi
 • Priprava pogodb o zaposlitvi in druge povezane dokumentacije
 • Priprava poslovnikov, pravilnikov in drugih aktov
  na področju organizacijskih, pravnih in kadrovskih zadev
 • Pravno svetovanje pri organizacijskih, kadrovskih in drugih delovno-pravnih zadevah
 • Svetovanje v pravnih sporih s področja delovno-pravnih zadev
 • Svetovanje na področju Covid-19 interventnih ukrepov ter drugih ukrepov s področja zaposlovanja
 • Druge storitve glede na potrebe strank

NAŠA EKIPA

Ana SPASOJEVIĆ KANJEVAC

Direktorica Advico-S d.o.o., Srbija

 • univerzitetna diplomirana ekonomistka
 • 15+ letne delovne izkušnje na področju računovodstva, davkov in finančnih storitev v mednarodnih računovodskih podjetjih
 • izkušnje pri oblikovanju in vodenju učinkovitih timov
 • izkušnje pri poročanju za interne in za zakonske potrebe ter na področju računovodskega svetovanja
 • obsežne izkušnje pri podpori zahtevnim davčnim postopkom
mag. Melita KOLBEZEN

Direktorica in partnerica

 • magistra poslovodenja in organizacije, univerzitetna diplomirana ekonomistka
 • 20+ let vodstvenih izkušenj na področju računovodstva, financ, kontrolinga, notranje revizije, davčnega managementa ter nakupov in prodaj podjetij, med drugim v Skupini Mercator in v mednarodni svetovalni skupini PwC
 • sodelovanje s Finančno upravo Republike Slovenije pri različnih projektih
 • predavateljica v okviru programa za pridobitev strokovnega naziva Pooblaščeni revizor pri Slovenskem inštitutu za revizijo
 • programski vodja Akademije kontrolinga in član programskega odbora Davčno-finančne konference
 • davčna svetovalka pri Zbornici davčnih svetovalcev Slovenije
mag. Žiga DEBELJAK

Direktor in partner

 • magister poslovodenja in organizacije, univerzitetni diplomirani inženir računalništva
 • 20+ letne izkušnje v vrhnjem managementu, vključujoč mednarodni skupini Gorenje in Mercator
 • obsežne izkušnje na področju strateškega managementa, korporativnega upravljanja, nakupov in prodaj podjetij, poslovnih integracij in optimizacij, poslovnih financ, kontrolinga, informatike in digitalne transformacije
 • nosilec certifikata pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij in preizkušeni računovodja pri Slovenskem inštitutu za revizijo ter certifikata ZNS
 • soavtor dveh knjig in več strokovnih člankov s področja poslovne ekonomije in financ, programski vodja oziroma sodelavec pri različnih strokovnih izobraževanjih s področja ekonomije in managementa

Našo ekipo sestavlja še več kot 20 drugih visoko strokovnih in izkušenih sodelavk in sodelavcev, s katerimi skupaj zagotavljamo kakovostne in konkurenčne storitve za naše stranke, s tem pa uresničujemo poslanstvo Skupine Advico.

NAŠE STRANKE

… IN PREKO 500 DRUGIH STRANK

Prikazujemo le ožji izbor referenčnih strank, ki so nam podale dovoljenje za razkritje.

NAŠE PREDNOSTI

01

IMAMO ZNANJE

Smo visoko strokovno usposobljena ekipa z znanji na področju ekonomije, poslovnih financ, kontrolinga, računovodstva, davkov, revizije, managementa in organizacije.

02

IMAMO IZKUŠNJE

Imamo dolgoletne delovne izkušnje na širšem poslovnem in finančnem področju. Zaupajo nam ugledna podjetja iz domačega in mednarodnega prostora.

03

RAZUMEMO VAŠE POTREBE

Prihajamo iz gospodarstva in razumemo vaše poslovne potrebe. Sodelujemo na način, ki vam omogoča učinkovito doseči vaše poslovne cilje.

04

SMO PRILAGODLJIVI IN ZANESLJIVI

Način sodelovanja prilagodimo vašim potrebam. Zavedamo se, da od nas pričakujete zanesljive in kakovostne storitve. Proaktivno iščemo najboljše poslovne rešitve za vas.

05

ZAGOTAVLJAMO ZAUPNOST IN ZASEBNOST

Zaupnost in zasebnost sta temeljni vrednoti našega poslovnega delovanja. Zagotavljamo ju z ustreznimi kadrovskimi in organizacijskimi ukrepi ter ukrepi informacijske varnosti.

06

NUDIMO KONKURENČNE CENE

Zagotavljamo storitve visoke kakovosti po konkurenčnih cenah. Vrednost za denar je vodilo za oblikovanje finančnih elementov našega sodelovanja.

NAŠ KONTAKT

Advico-FRK, d.o.o.
Brdnikova ulica 44
1000 Ljubljana, Slovenija
M.Š.: 6679307000 | D.Š.: SI 59554851
E-pošta: info@advico.si
Telefon: +386 1 2350500
TRR pri SKB d.d.: SI56 0317 1100 1292 895

Advico, d.o.o.
Brdnikova ulica 44
1000 Ljubljana, Slovenija
M.Š.: 6278809000 | D.Š.: SI 31311385
E-pošta: info@advico.si
Telefon: +386 1 2350500
TRR pri SKB d.d.: SI56 0316 1100 0021 715

Advico-S, d.o.o., Beograd
Bulevar Zorana Đinđića 125
11070 Novi Beograd, Srbija
M.Š.: 21640557 | D.Š.: 112277769
E-pošta: info.srbija@advico.si
Telefon: +381 11 45 48 459
TRR pri OTP banka Srbija a.d. Novi Sad: 325-9500500619229-59

© 2021 Advico d.o.o. | spletna stran ne zbira piškotkov