POSLOVNO, DAVČNO IN PRAVNO SVETOVANJE

Naši Advico strokovnjaki za poslovanje in finance vam nudijo širok nabor svetovalnih storitev. Za vas pripravimo in izvedemo celovito prenovo poslovnega modela vašega podjetja, ki se prilagaja sodobnim razmeram korporativnega upravljanja, obenem pa specifikam vašega podjetja.

Razumemo vaše želje in obenem vemo, kaj vaše podjetje na sodobnem, hitro se spreminjajočem trgu potrebuje za uspeh.
Za vas predlagamo, vzpostavljamo in uvajamo spremembe, ki omogočajo poslovno in finančno optimizacijo ter prestrukturiranje, ki vodi v dolgoročno finančno stabilnost podjetja

PODJETJE ADVICO NUDI SVETOVALNE STORITVE NA PODROČJIH:

 • strategije in priprava strateških načrtov,
 • optimizacija poslovnih procesov,
 • neodvisni poslovni pregledi,
 • zasnova sistema financ, kontrolinga, računovodstva in interne revizije,
 • izbira informacijskih sistemov,
 • finančno načrtovanje,
 • davčno optimiziranje,
 • prevzemi in poslovne združitve,
 • poslovni, finančni, davčni skrbni pregledi,
 • statusna preoblikovanja (spojitve, pripojitve, oddelitve, likvidacija),
 • načrti finančnega prestrukturiranja,
 • podpora pri odnosih s finančnimi partnerji,
 • iskanje potencialnih investitorjev v mala in srednje velika podjetja,
 • iskanje potencialnih investitorjev za poslovne nepremičnine,
 • vrednotenje podjetij,
 • računovodske storitve,
 • razpisi – priprava projektov in projektne dokumentacije za aktualne Podjetniške razpise in EU razpise.

NUDIMO TUDI PRAVNE STORITVE NA NASLEDNJIH PODROČJIH:

 • Izvršilnega prava (priprava opominov, vlaganje izvršilnih predlogov, priprava ugovorov in drugih pisanj v postopku, itd.).
 • Delovnega in socialnega prava (priprava pogodb o zaposlitvi, priprava internih aktov in pravilnikov, vodenje postopkov prenehanja delovnih razmerij, itd.).
 • Gospodarskega prava (statusno pravo in podpora pri ustanovitvi družb, svetovanje v različnih fazah sklepanja gospodarskih poslov, priprava in pregled že sklenjenih pogodb, svetovanje na področju prestrukturiranja, itd.).
 • Prava intelektualne in industrijske lastnine (priprava licenčnih pogodb, pomoč in svetovanje pri registraciji blagovne znamke, preverjanje razpoložljivosti znamk itd.).
 • Obligacijskega prava (priprava in pregled pogodb, svetovanje pred sklenitvijo pogodbe, ocena tveganj, pogajanja o sklenitvi pogodbe, uveljavljanje pravic na podlagi sklenjenih pogodb, itd. ).
 • Prava varstva osebnih podatkov (svetovanje in priprava pravilnikov, pomoč pri inšpekcijskih nadzorih).
 • Upravno pravo (pomoč pri upravnih in inšpekcijskih postopkih, ki se vodijo pred državnimi organi).
 • Storitve za tujce (ustanavljanje in registracija podjetij, pridobivanje dovoljenj za prebivanje in delo, pridobitev davčne številke, svetovanje pri obdavčitvah in delovnih zakonodaji, itd.).
 • Vse pravne storitve nudimo tudi v angleškem jeziku.
Scroll to top