Razumemo vaše želje in obenem vemo, kaj vaše podjetje na sodobnem, hitro se spreminjajočem trgu potrebuje za uspeh.

Naši Advico strokovnjaki za poslovanje in finance vam nudijo širok nabor svetovalnih storitev. Za vas pripravimo in izvedemo celovito prenovo poslovnega modela vašega podjetja, ki se prilagaja sodobnim razmeram korporativnega upravljanja, obenem pa specifikam vašega podjetja.

Za vas vzpostavljamo in uvajamo spremembe, ki omogočajo poslovno in finančno optimizacijo ter prestrukturiranje, ki vodi v dolgoročno finančno stabilnost podjetja.

Podjetje Advico nudi svetovalne storitve na naslednjih področjih:
• strategije in priprava strateških načrtov,
• optimizacija poslovnih procesov,
• neodvisni poslovni pregledi,
• zasnova sistema financ, kontrolinga, računovodstva in interne revizije,
• izbira informacijskih sistemov,
• finančno načrtovanje,
• davčno optimiziranje,
• prevzemi in poslovne združitve,
• poslovni, finančni, davčni skrbni pregledi,
• statusna preoblikovanja (spojitve, pripojitve, oddelitve, likvidacija),
• načrti finančnega prestrukturiranja,
• podpora pri odnosih s finančnimi partnerji,
• iskanje potencialnih investitorjev v mala in srednje velika podjetja,
• iskanje potencialnih investitorjev za poslovne nepremičnine,
• vrednotenje podjetij,
• računovodske storitve.