Advico Akademijo smo ustanovili, da svoje strokovno znanje na področju poslovanja, računovodstva, financ in davkov lahko širimo naprej.

Nudimo kakovostna izobraževanja v obliki delavnic in seminarjev, namenjena pa so vsem tistim, ki želijo izpopolniti strokovno znanje na področjih:
- kontrolinga
- računovodstva
- poslovnih financ
- davkov

RAZPISANE DELAVNICE:

VZPOSTAVITEV IN RAZVOJ KONTROLINGA V MALIH IN SREDNJIH PODJETJIH – NADALJEVALNI MODUL
- Seminar je zasnovan z namenom, da se udeleženec samostojno nauči:
o pripraviti poslovni načrt in projekcijo bodočega poslovanja,
o samostojno pripraviti analizo poslovanja,
o samostojno pripraviti potrebne ukrepe za spremembe v poslovanju podjetja iz analize poslovanja podjetja/ panoge ter ga potem predstaviti vodstvu.
o poiskati in nastaviti notranje kontrole in avtomatizirati posamične delovne naloge.
o koordinirati pripravo plana med ostalimi sektorji in področji v podjetju.
- Predavatelji z izkušnjami s področja financ, računovodstva, informacijskih tehnologij, kontrolinga, strateških povezav (M&A), davkov, upravljanja s tveganji, notranje revizije.

PRIJAVNICA

Ime in priimek

Naslov

Kraj in poštna številka

Email

PODATKI O PODJETJU, ČE JE PODJETJE PLAN

Naziv podjetja

Naslov podjetja

Kraj in poštna številka

Davčna številka

Davčni zavezanec:
dane
Želim prejeti predračun:
dane